Harvoin mistään kokouksesta ulos ulkoilmaan astuessa on sellainen olo, että olisi saanut jotain aikaan.
 

Ehkä en varsinaisesti oikeasti saanut eilenkään, kuka tietää, mutta Kaikukadulle opetusviraston jylhästä talosta astuessa oli kuitenkin aika hyvä mieli. Vaikka harvoin on.


 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto käsitteli eilen opetusviraston talousarvioehdotusta vuodelle 2013. Siellä oli pari asiaa menossa kai hiukan poskelleen.
 

Yritimme paikkailla tilannetta. Kiitos esityksen kannattajille, suomenkielisen jaoston enemmistölle, erityisesti siitä, ettei tästä yhtään tarvinnut kärhämöidä. Esitys menee aina jonkun nimiin, mutta tässä asiassa suomenkielisen jaoston tahto lienee ollut yhteinen. Jo ennen kokousta.
 

Eilen äänin 5-1 (kolme jäsentä oli poissa kokouksesta) hyväksyttiin esitykseni opetusvirastolle annetun budjettiraamin ylittämisestä. Valtuutettujen käymissä raamineuvotteluissa sovittuja summia ei ole ollut tapana esittää ylitettäviksi, minullakaan, koska sopimus on sopimus, mutta tämän kevään neuvotteluissa kävi kummia.
 

Neuvottelijoilla ei ollut riittävää tietoa siitä, mitkä olisivat opetustoimelle esitettävän raamin vaikutukset. Me valtuutetut, tai ainakin ilmeisesti suurin osa meistä, jäimme siihen käsitykseen, että tulimme lisänneeksi opetustoimeen pari miljoonaa. Todellisuudessa - koska todellisuus tunnetusti on mitä on, mitä milloinkin, mitä kullekin - neuvotteluissa sovittu opetustoimen budjettiraami aiheuttikin opetusvirastolle kymmen miljoonan säästöpaineen.
 

Opetuslautakunnan jäsen on jo tottunut siihen, että kuulee kaikesta kouluihin liittyvistä muutosesityksistä aina viimeisenä. Niin nytkin. Säästöpaine tuli niin minun kuin monen muunkin lautakunnan jäsenen tietoon vasta, kun helsinkiläiset koulut saivat opetusvirastolta ryhmäkirjeen määräaikaisten opettajien kesäajan palkan leikkaamisesta.
 

Sittemmin tämä leikkaus peruttiin kaupungintalon kulisseissa. Asiaan yritti myötävaikuttaa muutamakin kaupungintalolla säännöllisesti (ahdistumassa) vieraileva helsinkiläinen kunnallisvipeltäjä. Myötävaikutuksen seurauksena, tai ehkä ihan vain itsestään, kuka tietää, koulut saivat uuden ryhmäkirjeen. Määräaikaiset opettajat saavat nyt pitää palkkansa.


 

Jotta kouluissa voitaisiin kumminkin myös opettaa, ensi vuonnakin, ja jotta Helsingin kaupunginvaltuuston huhtikuussa tekemä ns. juhlapäätös kymmenen miljoonan euron myöntämisestä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ei jäisi jossain määrin groteskiksi vitsiksi - siihen kun satuttiin laittamaan lähes täsmälleen sama summa, joka hetkeä aiemmin jäi puuttumaan opetustoimen budjetista, ehe ehe - me nyt sitten esitettiin mitä esitettiin.
 

Loppuosa tekstistä on puhdasta poliittista pörhistelyä. Jättäkää ihmeessä lukematta, kuka näitä jaksaa. Laitan esityksen tähän ehkä lähinnä itseäni varten, ymmärtääkseni joskus myöhemmin, että tuli sitä joskus jotain ihan yritettyäkin, kaiken sen kummallisen pahan mielen ohessa, jota ihminen kaupungintalolta niin usein käy keräämässä.
 

Toivon silti, että kaupunginhallituksen ja valtuuston enemmistö olisi samalla linjalla siitä, että meidän kaupunkimme taloustilanne ei juuri nyt ole IHAN niin kehno, että opetuksesta tarvitsisi leikata ihan niin paljon kuin mitä meille eilen esitettiin.


 

Siispä ote eilisen opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksen kulusta:


 


 

"3


 

Opetusviraston vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus


 

* Muutetun esityksen mukaan. Esityksen ensimmäinen kappale muutettiin äänin 5 -1 (poissa 3 jäsentä) jäsen Virkkusen esityksen mukaisesti muotoon:
 

 

"Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää opetustoimen johtosäännön 5 §:n 12 kohdan nojalla tehdä opetuslautakunnalle esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen sisällytettäväksi opetuslautakunnan vuoden 2013 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2013 - 2015 taloussuunnitelmaehdotukseen seuraavin muutoksin:
 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto kehottaa opetuslautakuntaa pyytämään vuoden 2013 talousarvioehdotuksessaan kaupunginhallitukselta opetusviraston määrärahoihin raamin ylittävän yhteensä 9 921 000 euron lisäyksen, joka kohdistettaisiin talousarvioon seuraavasti:
 

- 1 421 000 € suomenkieliseen perusopetukseen vuosiluokille 1 - 6 ja 7 - 10 ehdotettujen tuntikehysleikkausten peruuttamiseen
 

- 2 000 000 € suomenkieliseen lukiokoulutukseen ehdotettujen tuntikehysleikkausten peruuttamiseen
 

- 2 320 000 € ammatilliseen koulutukseen ehdotettujen tuntikehysleikkausten peruuttamiseen
 

sekä seuraavien suomenkieliseen perusopetukseen ehdotettujen muiden leikkausten peruuttamiseen seuraavasti:
 

- 480 000 € harkinnanvaraisiin opetustunteihin
 

- 600 000 € harkinnanvaraisiin avustajatunteihin
 

- 900 000 € integraatiotukeen
 

sekä
 

- 1 800 000 positiivisen diskriminaation määrärahojen pitämiseen vuoden 2012 tasolla
 

sekä
 

- 400 000 € vuonna 2012 aloitetun työpajatoiminnan kehittämisen jatkamiseen.
 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto esittää raamin ylittämistä tällä yhteensä 9 921 000 euron summalla suomenkielisen perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen opetuksen riittävän tason turvaamiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi."


 

 

Kiitos ja anteeksi.