”MIKH tänään ei oo myyläpäivä? Myyläpäivä ei oo KOHKAAN IKINÄ! Kuuleppah mamma, kuuleppa: ON tänään myyläpäivä!”

 

”Ei mennä vilahtoon. Vilahto on kiinni. Ei hinne pääfe hisään.”

 

”Tänään ei oo myyläpäivä. Mä haluun kattoa tofta tietokoneefta valtuuhtoa. Älä laita hitä konetta kiinni! Mä halun kattoa valtuuhtoa!”

 

”Mennäänkö me tänään mamman kanhha peluskouluun? Minä haluan mennä yläafteelle.”

 

”Nyt on kova kiile.  Nyt täytyy ÄKKIÄ pukea päälle. Minä katon vaan ihan nopeafti minun ähköpoftit. Minä katon vaan ihan nopeafti myylää, ihan vaan pikkuhen.”

 

”Myylä KIINNOFTAA minua. Mennään kouluun. Mennään kouluun kattomaan myylää.”

 

”Ei ole mikään kiile. Ei taltte mennä mihinkään. Ei mennä mamma vilahtoon. Vilahto on kiinni. Onkh tänään myyläpäivä?”

Ei ole kulta. Tänään ei ole myyräpäivä.

”MIKH ei ole?”

Koulu on kulta kiinni.