Valtuuston kokous venähti taas puoleen yöhön.

Hiukan ennen puolta yötä valtuusto keskusteli valtuutettujen aloiteoikeudesta. Siitä saa taas varmasti huomenna kivoja otsikoita. Jos olette joskus lukeneet lehdistä kivoja otsikoita, olette saattaneet huomata, että valtuustoaloitteiden käsittelyn muuttamisesta on viime kevättalvella tehty valtuustoaloite.

-huokaus-

Tätä aloitetta käsiteltiin siis tänään (eilen.) Aloitteen mukaan turhien aloitteiden käsittely tulee turhan kalliiksi, ja sitä rataa. Aloite koskee valtuustoaloitteiden käsittelyn tehostamista.

Noh. Aloite ei perheenäidin mielestä ollut pelkkää potaskaa, vaikka sisälsi sitäkin. Turhia aloitteita kyllä valtuustossa tehtaillaan, ja selvyyden vuoksi mainittakoon – kuten em. aloitteessakin – mikä on ns. turha aloite: se on aloite, jonka valtuutettu tekee, vaikka hän hyvin tietää aloitteessa mainitun asian olevan jo valmisteilla. Tällöin aloitteen tarkoitus ei suinkaan ole saada jotain kaupungin hommaa hoitumaan, vaan vain ottaa sen hoitamisesta kunnia aloitteen tehtailleen valtuutetun nimiin.

Kyllä, tällaista tapahtuu. Eikä edes liene mitenkään tavatonta. Että jotta sopii katsoa ketä äänestää. Toki se katsominen voi olla vähän vaikeaa. Vilppi ei nimittäin näy. Käsi ylös, kuinka monta kertaa jotakuta kaupunginvaltuustoon äänestäessänne olette ensin selvittäneet, millaisia aloitteita ehdokkaanne on edellisellä kaudella valtuustossa tehtaillut – jos hän siis on jo ehtinyt siellä pyöriä – ja toinen käsi ylös, jos olette jostain kumman syystä onnistuneet selvittämään lisäksi, olivatko aloitteissa mainitut asiat kaupungin rattaissa vireillä jo valmiiksi?

Onko lukijalla nyt molemmat kädet ylhäällä?

Minulla ei ainakaan olisi. Hitostako sitä kukaan tietää mitä siellä valtuustossa oikeasti tapahtuu, eikö. No hitostako, ei hitostakaan. Siellä tapahtuu kaikenlaista ja vähintään yhtä paljon jää tapahtumatta.

Valtuustolle nyt tuodussa kaupunginhallituksen vastauksessa valtuustoaloitevaltuustoaloitteeseen – jep, huokaus toistuu – ”kaupunginhallitus katsoo, että valtuustoaloitteiden käsittelyn tehostamiseksi tulisi kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulevien muiden kuin talousarvioaloitteiden osalta uudistaa aloitteiden käsittelymenettelyä tehdyn aloitteen pohjalta. Tämä edellyttää kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttamista. Kaupunginhallituksen tarkoituksena on tuoda asiassa esitys kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttamiseksi”.

Sori pojat, sori tytöt, sori kaikki valtuuston sedät ja tädit ja kaikki demokratian ”tehostamisesta” kiinnostunut väki, perheenäiti äänesti asian palauttamisen puolesta. Palauttamisen siten, että valtuustoaloitteiden käsittelymenettelyä ei muuteta.

Suomeksi: perheenäidin mielestä tehty aloite ja sen osakseen saama myönteinen suhtautuminen kaupunginhallitukselta olivat vaarallisia asioita. Demokratian kanssa täytyy olla tarkkana. Demokratian huono puoli on se, että kaikki saavat ehdottaa mitä haluavat, ja hyvä puoli se, että kaikki saavat ehdottaa mitä haluavat. Eikä sitä rajoiteta, ei vaikka ehdottajana olisi joku pölvästi.

Se on pieni hinta kumminkin, vapaasta oikeudesta ehdottaa, ilman että joku ensin seuloo ehdotukset, jotka pannaan eteenpäin. Pölvästien ehdotteluoikeus on pieni hinta. Sen voi maksaa. Vaikka siitä tulisi kaupungille ylimääräisiä kuluja.

Tällä kertaa kävikin hassusti: perheenäiti ei jäänytkään vähemmistöön. Kaupunginvaltuuston enemmistö oli tänään järjissään. Valtuustoaloitteiden käsittelymenettelyä ei muuteta. Ei vaikka kaupunginhallitus olisi siihen ollut halukas.

 

Kymmeneltä illalla perheenäiti totesi tässä kaupungissa tarpeen yhdelle valtuustoaloitteelle. Puoli kahdeltatoista, valtuuston keskustellessa valtuustoaloitteista, perheenäiti kiersi salissa keräämässä omaan aloitteeseensa nimiä. Hän ehti jättää aloitteen käsiteltäväksi vain hetkeä ennen kuin kokous viimein päättyi.

Onko perheenäidin tämänkertaisen valtuustoaloitteen aihe jo kaupungissa vireillä? Valitettavsti ei, ei minun tietääkseni. Hyvä jos on. Olisin iloinen, jos aloite osoittautuisikin aivan turhaksi.

Vähän myöhässä se ehkä kuitenkin on. Pahoitteluni siitä asianosaisille. Tajusin turhan myöhään, että tässähän olisi ollut aloitteen paikka jo aiemmin. Kaikkea ei vaan aina tajua. Tämän aloitteen tarkoitus on kuitenkin kiinnittää asiaan huomiota, vaikkei sitä ehdittäisikään käsitellä aloitteen tarkoituksen kannalta riittävän ajoissa.

Sillä aloitteiden käsittelymenettelyä ei nyt tullutkaan tässä kaupungissa sitten tehostettua.

 

Hyvää yötä Helsinki. Nuku rauhassa, demokratiaan ei vielä kajottu. Ei ihan vielä.

 

 

 

VALTUUSTOALOITE PIENPERHEYHDISTYS ry:n VARHAISEN TUEN TALO –PROJEKTIN JATKUMISEN TURVAAMISEKSI

Pienperheyhdistys ry on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestö, joka jäsenperheilleen järjestämänsä monipuolisen toiminnan lisäksi tekee Helsingissä erittäin tärkeää ennalta ehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelun perhetyötä lapsiperheiden ja lastensuojelun asiakasperheiden parissa.

Yhdistys käynnisti v.2006 RAY:n tuella Varhaisen tuen talo –projektin. Vuosaareen sijoittuva toiminta on ideoitu yhdessä alueen sosiaalitoimen kanssa, ja se on vastannut tarpeeseen 7-12-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä tukemisesta heidän ongelmiensa varhaisessa vaiheessa – silloin siis, kun alkaville ongelmille on vielä löydettävissä ratkaisuja. Varhaisen tuen talo on toiminut yhteistyössä alueen koulujen kanssa, ja yhteistyö on toiminut hyvin. Projekti on tukenut koulujen oppilashuoltoa arvokkaalla tavalla. 

Varhaisen tuen talolta on haettu apua mm. vuorovaikutusongelmiin, vanhempien erokriisien aiheuttamiin ongelmiin sekä lasten käytösongelmiin ja masennukseen. Ongelmien taustalla on usein myös ollut koulukiusaamista. Lasten saama tuki on helpottanut heidän koulunkäyntiään, ja koulupsykologeilta saadun palautteen mukaan tällä varhaisella avulla on voitu jopa ehkäistä lasten siirtämistä erityisopetukseen.

RAY:n tuki myönnettiin aluksi kolmeksi vuodeksi, ja se sai vuoden jatkoaikaa. RAY:n rahoitus lakkaa vuoden 2009 lopussa. Sen jälkeen Varhaisen tuen talon toimintaa ei enää voida jatkaa. Palvelulla on ollut enemmän kysyntää kuin mihin toiminnan laajuudella on voitu vastata. Projektin loppuminen olisi suuri takaisku alueen lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin tukemiselle.

Me valtuutetut esitämme, että kaupunki etsii pikaisesti keinoja varmistaa Varhaisen tuen talon toiminnan jatkuminen, tutkii mahdollisuuksia vakinaistaa toiminnan rahoitus ja selvittää, olisiko vastaavaa toimintaa mahdollista laajentaa kaupungin muihinkin osiin.

 

Helsingissä 23.9.2009

Julia Virkkunen

 

 

Valtuustossa tapahtui tänään muutakin. Tapahtui se, mitä on odotettu sormet syyhyten monessakin toimituksessa, odotettu yhdeksän kuukautta. Kuin vauvaa. Kaupungin kohutuin ensimmäisen kauden valtuutettu avasi valtuustossa suunsa.

Perheenäidin mielestä hän puhui asiaa. Asia koski valtuustoaloitevaltuustoaloitetta. Ja jos joku puhuu asiaa, perheenäitiä ei kiinnosta, minkä puolueen pulpetista asia pullahtaa tai minkälainen leima puhujalla on otsassa.

Sori, ei vaan kiinnosta. Minua kiinnostaa vain se asia.